Poutací animace

VÝHODY A NEVÝHODY MOŽNOSTÍ FINANCOVÁNÍ AUTA

nahled

autor: Zuzana Kábelová

redakce@autoservisy.net

 

 

Plánujete pořídit si vůz pro své podnikání a váháte jaký způsob financování zvolit? Rozhodněte se třeba dle toho jak dalece na vlastnictví auta spěcháte.
V současné době náš trh nabízí několik možností financování automobilu. Nejrozšířenější metodou zůstává stále leasing a to ať už finanční či operativní, v závislosti na tom, zda klientovi po splacení automobil, který je předmětem leasingové smlouvy zůstane v držení nebo jestli se po skončení splátkového kalendáře vrací zpět k leasingové společnosti. Ve hře samozřejmě zůstává i spotřebitelský úvěr, který neomezuje spotřebitelská práva v takovém rozsahu jako právě již zmiňovaný leasing, na druhou stranu si déle počkáte na jeho získání.

 

Co je to finanční leasing?
Jde o formu dlouhodobého pronájmu nových i ojetých vozidel, autobusů, motocyklů. Předmět leasingu po ukončení leasingové smlouvy přechází do majetku nájemce za předem dohodnutou prodejní cenu, tzv. odkupní cenu.
Velkou výhodou finančního leasingu je pro klienta jeho flexibilita, nastavení leasingu na auto dle jeho potřeb jako např. výše akontace, délka splácení, odkupní cena, pojištění, forma splácení a mnoho dalších úprav. Finanční leasing je určen fyzickým osobám podnikajícím a právnickým osobám.

Když se řekne operativní leasing
Operativní leasing je forma dlouhodobého pronájmu vozidel. Pronajímatel na základě požadavku nájemce vozidla pořídí, zajistí všechny potřebné úkony pro jejich řádný provoz a převezme na sebe veškeré starosti týkající se jejich provozu včetně širokého spektra doprovodných služeb. Po uplynutí doby pronájmu pronajímatel převezme vozidla zpět a zajistí jejich prodej a v ideálním případě nájemci dodá, opět dle jeho požadavku, vozidla nová a celý cyklus se opakuje. Operativní leasing je určen výhradně pro podnikatele a právnické subjekty.

 

Co je to účelový úvěr?
Účelový úvěr na auto je úvěr, který má charakter půjčky bez ručitele a je výhradně určen na nákup vozidla. Pro spotřebitelský úvěr na auto je charakteristické, že vozidlo se stává majetkem kupujícího v okamžiku nákupu, není potřeba volných peněžních prostředků. Účelový úvěr je určen fyzickým osobám podnikajícím a právnickým osobám.
Zařizujeme leasing - na co nezapomenout?
V případě zvolení leasingu pro financování automobilu je doporučen tento postup:
- vyberte si dobrou leasingovou společnost (zjistěte si informace o finanční stabilitě, délce působení na trhu). Leasingová společnost by měla být členem České leasingové a finanční asociace.
- porovnejte nabídky několika leasingových společností
- uzavření smluv (podpis leasingové a kupní smlouvy)

Výhody financování formou leasingu
- vyřízení leasingové smlouvy bývá rychlejší než získání klasického bankovního úvěru
- předmět leasingu vydělává v průběhu splácení na pokrytí své pořizovací ceny, zejména pro podnikatele
- pokud se předmět využívá jen během sezóny, je možné po dohodě s leasingovou společností sjednat nepravidelné splátky

 

Nevýhody financování formou leasingu
- pořízení auta na leasing může být dražší než pořízení na úvěr či za hotové (provize leasingové společnosti)
- po celou dobu pronájmu patří daný produkt leasingové společnosti
- některá vlastnická rizika jsou přenášena na nájemce, například v případě odcizení nebo totálního zničení předmětu
- v případě, že by se leasingová společnost dostala do špatné finanční situace nebo až do bankrotu, musí nájemce vrátit předmět pronajímateli a jednat o vyrovnání
- u leasingu víc než kdy jindy je potřeba důkladně se seznámit se smlouvou a všeobecnými podmínkami

 

publikován: 27.02.12 11:00, autor: D.Dvorská

Vyhledávání

Facebook